העליה מברית המועצות 1974

העליה מברית המועצות 1974

תאריך: 14.01.1975 

- סודי -

 1974 - סיכום 

סיכומי העליה ב-1974 לפי חודשים, סיכומי העליה מאז מלחמת ששת הימים, התפלגויות העולים, פרטים על האשרות לנפש שהוצאו ע"י ההולנדים במוסקבה, פרטים על הדרישות שנשלחו לבריה"מ מאז 1968, פירוט הגעה לוינה לפי ערים, פירוט הנשירה בוינה, נתונים על הירידה מהארץ, נתונים על מקצועות העולים.

X