תמונת אווירה
תמונת אווירה
תמונת אווירה
תמונת אווירה

גולדה מאיר

1898-1978

"חזון העתיד שלי? – מדינה יהודית שבה המוני יהודים מכל פינות תבל מוסיפים להתיישב ולבנות; ישראל הקשורה במאמץ של שיתוף פעולה עם שכנותיה למען כל עמי האזור הזה; ישראל שתוסיף להיות דמוקרטיה פורחת וחברה העומדת על יסודות איתנים של צדק ושוויון חברתי...”

"חשוב שהאנשים יראו את תפקידם כתפקיד חלוצי מבלי לשים לב לתואר. שגריר, קונסול או נציג בצורה אחרת. לא חשוב כלל התואר הרישמי, חשוב שהוא בא מישראל ויעשה את עבודתו בנאמנות ובשיתוף מלא עם האנשים שבקירבם עליו לעבוד..."

גולדה מאיר, חוק התקציב לשנת 1958/59, תשי"ח 1958
X